Advies & Consultancy

In mijn werk als manager, communicatiestrateeg, spindoctor en governance consultant hebben begeleidings- en communicatietechnieken altijd grote betekenis gehad. Me samen met klanten buigen over het probleem dat zij hebben in de relatie met anderen maakte altijd deel uit van mijn advieswerk. Ik ben niet het type adviseur van lange rapporten, maar voel me vooral op mijn plek in de strategie-executie, zeker daar waar nadrukkelijke interactie met de in- of externe omgeving speelt en knopen moeten worden doorgehakt. Soms word ik geconsulteerd als een crisis speelt of dreigt te spelen.

Ik richt me als consultant op de mensen en hun gedrag. Als het gedrag niet verandert, verandert de organisatie niet. Maar het benoemen van dat gedrag is vaak niet effectief. De kans op een tegengesteld effect is groot. Menselijk gedrag wordt gevoed door (onbewuste) houding en overtuigingen en het is juist de kunst op dat niveau te zoeken naar de meest effectieve interventies en beïnvloedingstechnieken. Ik vind het heerlijk om met opdrachtgevers te sparren, de gelijkwaardigheid te zoeken, te co-creëren, mee te denken vanuit mijn eigen ervaring, samen een volgende stap te zetten en waar nodig spiegelend te confronteren.

Hoe ik als adviseur mijn ervaring en kennis inzet, kenmerkt mijn stijl, maar deze is niet voor iedere situatie of opdrachtgever effectief. Samenwerking met mijn collega’s binnen De Vuijst Consult , maakt het mogelijk aanvulling te zoeken en een snelle samenwerking te creëren. Het is essentieel in een co-creatie waarin veranderende omstandigheden bij de klant vragen om een andere consultant, met een andere stijl: de juiste man of vrouw op de juiste opdracht, bij de juiste klant. Voor mij is het een verademing om met deze prachtige collega’s en kanjers samen te werken, ijzersterk door onze verscheidenheid.

The field – Over focus en contact

Gevraagd en ongevraagd adviseren betekent vooral letterlijk en figuurlijk meekijken met de opdrachtgever.

Adviseren

Adviseren blijft voor mij een wonderlijk en integrerend vak: professionele adviseurs hebben invloed zonder dat er sprake is van macht, hebben autoriteit zonder hiërarchische status en hebben gezag zonder jarenlange bekendheid in de organisatie of afdeling. Dat vraagt van een adviseur zelfinzicht, bewustwording en vooral veel zelfvertrouwen. De expertise, nodig om adviseur te worden is vanzelfsprekend en de basis van het vak. De goede consultant onderscheidt zich met de effectiviteit van zijn -misschien onorthodoxe- interventie . Dat is lastig en de ‘kunst van het adviseren’ komt veelal met de jaren en de grijze haren. Ik vind het heerlijk om jonge adviseurs in masterclasses, trainingen en supervisies in dat groeiproces te begeleiden.

Onze klanten