Sera Yeramiam

Een warboel of een puinhoop helpen ontwarren en veranderen naar een gesmeerd lopend geheel geeft Sera zichtbaar energie: een jonge en vooral enthousiaste veranderaar. In haar geestdrift weet zij mensen om zich heen te motiveren grote stappen te zetten in veranderingsprocessen. Zij leunt daarbij op haar master Internationale Bedrijfskunde, haar master Change Management, oplediingen Lean management en coaching en niet te vergeten de verschillende verandertrajecten die zij in haar jonge carrière heeft begeleid. Voor Sera is succesvolle organisatieverandering, succesvol mensenwerk. Mensen die met Sera hebben gewerkt beschrijven haar als ontwapenend, verbindend en een pragmatische doener.