Heide Gramser

 

 

Heide is altijd alert op de onzichtbare processen die het verhaal van de organisatie vertellen. Als voormalig directeur van twee theaters in Wenen en als voormalig associate Senior Consultant van Boer & Croon Nextrategy geeft Heide betekenis door onbesproken zaken aan het licht te brengen. Zij legt spanningen bloot en vertaalt dit in oplossingsrichtingen. Zij gebruikt daarbij onorthodoxe technieken, waarbij de fysieke ruimte wordt benut om mensen een positie te laten zoeken die past bij hun verhaal. Zij organiseert een constructief gesprek waarbij nieuwsgierigheid wordt gewekt om samen te werken aan oplossingen.